Ukategorisert

Positivt fra islamske ledere

Aftenposten melder at islamske religiøse ledere sier at tvangsekteskap ikke har noe med islamsk tro å gjøre. Tvert imot er det ikke tillatt ifølge denne troen.

Dette er gledelig, selv om det ikke er noen stor nyhet, dette har vi visst lenge. Dessverre verserer det mange fordommer mot muslimer. Det er å tide med en opprydding, muslimer lider under samme angrep som kristne lider under når de verste hedninger slår til. Ting tas ut av sin sammenheng og det blåses opp som om det er dette de mener. Når det gjelder islam, så helles det i tillegg bensin på bålet av fremmedfientlige nordmenn.

Det er viktig å bygge videre på og støtte opp om de positive sidene ved ulike religioner, gjennom dette kan man forhåpentligvis styrke de mer liberale elementene innenfor ulike religioner. Dette er nemlig noe som er viktig å huske på. I alle kulturer og religioner jeg kjenner til, er det gode og midnre gode elementer. Gjennom å slå alle over en kam, så stempler man bae alle som like ille, noe som er feilaktig. Å styrke de liberale elementene og bygge videre på disse er derimot den riktig løsningen.

Det er derfor veldig viktig at imanene får ros for sin klare tale i denne saken og at man slutter å stemple dem som farlige. Dette betyr imidlertid ikke at de er perfekte og at kritikk ikke kan være på sin plass.

Mest lest

Arrangementer