Ukategorisert

Billigere og bedre drosje

Aftenposten melder at det fra nyttår blir fri prisfastsettelse på drosjer i Oslo.

Oppslaget deres er imidlertid ganske vridd, vinklingen er at det blir dyrere. Altså at konkurranse gir dyrere drosjer. Dette er imidlertid helt feil. Man glemmer de dynamiske effektene av konkurranse

Dessuten glemmer man alle de kostnadene som ligger innebakt i dagen elendige prissystem. Ved ganske like priser hele døgnet, oppstår det køer i helgene, noe som innebærer store kostnader.

Jeg tror drosjenæringen på sikt vil bli betydelig bedre på grunn av konkuranse og frie priser. Rett og slett fordi slike ting fungerer.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer