Ukategorisert

Billigere og bedre drosje

Aftenposten melder at det fra nyttår blir fri prisfastsettelse på drosjer i Oslo.

Oppslaget deres er imidlertid ganske vridd, vinklingen er at det blir dyrere. Altså at konkurranse gir dyrere drosjer. Dette er imidlertid helt feil. Man glemmer de dynamiske effektene av konkurranse

Dessuten glemmer man alle de kostnadene som ligger innebakt i dagen elendige prissystem. Ved ganske like priser hele døgnet, oppstår det køer i helgene, noe som innebærer store kostnader.

Jeg tror drosjenæringen på sikt vil bli betydelig bedre på grunn av konkuranse og frie priser. Rett og slett fordi slike ting fungerer.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
  Effektive altruister forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • 1990: Den verdiliberale høyresiden dukket opp1990: Den verdiliberale høyresiden dukket opp
  I 1990 dukket 130 liberale FpU'ere opp på Frps landsmøte. Det pekte frem mot partisplittelsen i 1994.
 • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
  Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.