Stikkord: Konkurranseutsetting

Notiser

Lavere pensjonsutgifter

Lavere pensjonistutgifter er én av fordelen med konkurranseutsetting. Stortingsrepresentanter ønsker å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter. Det er SV-representantene Solfrid […]