Ukategorisert

Bra med prisforskjeller

Aftenposten har i dag et oppslag om at det nå blir dyrere øl og brus i utgangsbutikker.

Noen mener dette er urettferdig og at prislikhet er naturlig. Slik er det ikke. Kostnadene ved lang transport og små kvanta er relle. I dag er det faktisk folk i sentrale strøk som subsidierer utkantstrøk. Det er beundringsverdig at Hansa Borg Bryggerier nå tar et oppgjør med dette.

Folk har rett til å velge hvor de ønsker å bo. Ulike steder har sine fordeler og ulemper. Den enkeltes smak avgjør hvor vedkommende velger å bo. Det er imidlertid rettferdig at den enkelte selv velger kostnadene ved å bo et sted. Dyrere matvarer i utkanter der kostnadene er større, er et bra skritt i riktig retning. Man må også tross alt huske på at kostnadene ved å bo en plass varierer fra vare til vare, eksempelvis er det dyrere emd bolig i Oslo enn i ytre gokk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer