Ukategorisert

Politisk vridd opplysning

I AFtenposten kan vi lese at det gis 57 millioner til bekjempelse av rusmisbruk. Størsteparten av disse pengene går til organisasjoner med en klar politik agenda. De kjemper for mer restriktiv politikk.

Dette er et generelt problem med så godt som alle politiske tiltak, de er politisk vridd. De bruker penger til å kjøpe seg de riktige holdninger hos folk. Organisasjoner som jobber for strengere alkoholpolitikk eller mot legalisering av narkotika, får mange millioner i statsstøtte hvert år. Disse pengene kan de bruke til flotte lokaler, flere ansatte, laging av rapporter og bakgrunnstoff, arrangering av konferanser og seminarer og trykking av aviser, plakater og løpesedler.

Det bevilges ikke en krone til plakater på t-baner der det står: «Narkotikabruk bør være lovlig» eller «Legalisering gir mindre kriminalitet».

Vi som jobber i en frihetlige organisasjoner, vet hvor viktig penger er. En av grunnene til at liberalistiske organisasjoner er så pass små sammenlignet med våre konkurrenter, er at vi ikke får tilsvarende sølvpenger fra myndighetene.

FRIdemokratene har drevet i mange år på svært sparsommelige budsjetter. I tiden fremover vil det bli satt i gang en del tiltak for å øke inntektene. Vi håper flest mulig støtter opp om disse.

Mest lest

Arrangementer