Ukategorisert

Er det noe galt med torpedoer

I dagens VG er det et oppslag om at et bilverksted blir anmeldt for trusler om bruk av torpedo. Spørsmålet er om det er noe galt i å bruke torpedo?

Alternativet er i mange tilfeller inkasso, gjennom mange dyre ledd. Slik fremgansgmåte er som regel det mest hensiktsmessige. Dersom man ikke betaler disse, har politiet og det offentlige adgang til tvangsvirkemilder for å drive inn pengene. Alternativt å fengsle vedkommende dersom forholdet er svært grovt. Fengsling innebærer implisitt en rett for politiet til å bruke fysisk tvang overfor personen det gjelder. Og er en handling moralsk legitim for en politimann, er den likeså legitim for andre.

Utgangspunktet er selvsagt at alle har en både moralsk og legal plikt til å betale det de skylder. Har du fått en vare, bør det få konsekvenser dersom du ikke betaler for den. Torpedoenes jobb er å true vedkommende til å betale. «Dersom du ikke betaler, får det konsekvenser.» Det er nøyaktig det samme som inkassobyråer gjør.

Skilnaden ligge altså i hva slags konsekvenser det gjelder. Disse må stå i forhold til sakens omfang. For å sette det på spissen: Skylder man hundre kroner, er det ikke legitimt å skyte vedkommende. Gjør er torpedo det, bør han selvsagt dømmes for forholdet. Truer han derimot med at: «Betaler du ikke regningen på 200 000 kr, så ødelegger jeg alle vinduene i huset ditt» , så er det innenfor rimelighetens grenser, selv om det vil være rimelig irrasjonelt å ødelegge ting. Det er snakk om en trussel som er innenfor rimelighetens grenser. Det kan og bør tillegges at det i slike saker finnes vanskelige grensetilfeller.

Konklusjonen min er at torpedovirksomhet som sådan er helt legitim, men dersom torpedoen går over grensen, må vedkommende dømmes for det. I den aktuelle saken i VG, bør verkstedseieren ikke dømmes.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer