Ukategorisert

Bør samer få medbestemmelse?

Sametingspresidenten mener at Norge bør stilles på teppet for FNs menneskerettighetskomite.

Alt i norsk politikk som har med samer å gjøre lukter. FrPs største rasister har helt rett når de stempler sametingspolitikken i Norge som rasistisk. Dette er alibiet disse trenger for å legitmere sine egne fordommer. At de er mot gjeldende politikk fordi de ikke liker samer, gjør ikke deres vikarierende argumenter mindre holdbare.

Kun gjennom en fasttømret og konskevent individualisme kan man føre en anstendig politikk med tanke på samer. Denne politikken går i korthet ut på å ikke ha noen samepolitikk i det hele tatt.

La oss anta at jeg får lyst til å stemme ved sametingsvalget. Svaret jeg får er da i korthet at beklager, men du har feil etnisk bakgrunn. Et rent rasistisk svar. Sametingspresidenten er valgt i en rasistisk prosess, og bør ha en legitimitet deretter.

Hele problemstillingen i forhold til samer handler om urfolks rettigheter. Det vil si rettigheter de har i kraft av å tilhøre en gruppe. Slike kollektive rettigheter er ikke bare motbydelige. De er også direkte farlige. Nazister myrdet millioner fra feil rase, og kommunister utrydder folk i hopetall fordi de er fra gal klasse.

Hverken kvinner, fargede, homofile eller samer har rettigheter. Det vil si at de ikke har rettigheter i kraft av sin kollektive tilhørighet. Dersom FNs menneskerettgiheter hevder noe annet, så viser bare dette den erklæringens svakheter.

Alle disse menneskene har imidlertid individuelle rettigheter i kraft av være menneske. Og disse rettighetene er like for alle mennesker, uavhengig av kjønn, rase eller seksuell legning.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer