Ukategorisert

Bra straff, dårlig kontroll

Vi kan i dagens Aftenposten lese at en sosialtrygdsvindler ble dømt til 6 måneders fengsel og til å tilbakebetale nesten 250 tusen kroner.

En såpass streng dom er bra, trygdesvindlere stjeler andre folks penger og bør straffes deretter. Det er imidlertid merkelig hvordan svindelen kunne pågå i flere år.

Kontrollmekanismene er tydeligvis alt for svake. Det er på tide med en innstramming i sosialhjelpsutbetalingene. Helst burde de vært avskaffet helt. Nå er behandlingen basert på tillit. Dette er imidlertid et alt for slapt system når det gjelder utdeling av penger.

Når man først har likningsattester, kunne de jo benyttes i denne sammenhengen.

Mest lest

Arrangementer