Ukategorisert

Positivt med handelslekkasje

Nå skal grensehandelen med Sverige bekjempes enda hardere kan vi lese i Aftenposten. Det skal nå bli større bøter ved smugling av kjøtt og andre godsaker over grensen.

Selvsagt er strammere grensekontroll galt. Men det er mye bekymring for handelslekkasje fra Østfold til Sverige. Dette er visstnok en trussel mot lokale arbeidsplasser og næringsliv.

Dette bygger på en økonomisk feilslutning; at det er et problem å få varer billig fra andre land. Dette er tvert imot en fordel. La oss trekke eksemplet videre. Hvis det er et problem hvis man kan få billig kjøtt, ville det ikke da være enda verre om man delte ut gratis kjøtt på Svinesund til østfoldinger? Det ville virkelig være en trussel for det østfoldske kjøttnæringslivet.

Eller hva om man delte ut gratis på grensen alt østfoldinger ønsket? Dette ville jo ruinere østfoldingene fullt og helt. Poenget er at det er bra å få kjøpt ting billig fra andre land. Østfold har ikke et problem, de er velsignet. De har samme vilkår som resten av Norge, bortsett fra at de får billig mat, tobakk og alkohol gjennom grensehandel.

De som lider under norske dyre matvarer er de som ikke bor ved grensen, de som ikke kan handle hos våre naboer. Den svenske liberalistiske think-tanken Timbro har forresten laget en egen internettside for fremme av frihandel: http://www.frihandel.nu. Den fortjener et besøk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer