Ukategorisert

Positiv Oslo-biskop

Biskop Gunnar Stålsett refses av KrF for å være for lite opptatt av kristen verdiformidling i skolen ifølge Aftenposten.

Det som har satt sinnene i kok er hans antydninger om at den kristne formålsparagrafen i skolen bør omformuleres samt hans kritikk av den nye kristendomsfaget i skolen som det ikke gis unntak for.

Det er positivt at en biskop engasjerer seg i kampen for religionsfrihet. Det er på høy tid at man skiller kirke og stat, religion er en privatsak som politikerne ikke bør blande seg bort i.

Spesielt i skolen er det ille at en religioon gis en så sentral plass. I vårt nye flerkulturelle samfunn blir det det enda mer patetisk med denne særbehandlingen av en religion. Nå er det riktignok slik at kristendommen har en særstilling i vår kultur. Dette legitimerer likevel ikke at den får en slik forkynnende plass i skoleverket.

Religionsfrihet er viktig, og jeg gleder meg over at også Oslo-biskopen har skjønt dette.

Mest lest

Arrangementer