Ukategorisert

Personvernets verste fiende

Venstre har tradisjonelt sett vært forkjempere for personvern. Nå er imidlertid Odd Einar Dørum blitt justisminister, og han er uten tvil den farligste og verste justisminister Norge har hatt. Hønse-Louise blir bare barnemat i forhold.

Han prøver å være handlekraftig, og han er en velmenende mann. Dessverre så har han ikke skjønt dette med personvern. Resultatet er at han fører Norge i retning en politistat fortere enn alle andre justisministre jeg husker tilsammen.

Det siste er hans utviding av varetektsfengsling, du kan lese selv i Aftenposten. Nå skal enda flere sperres inne før de er dømt, resultatet er flere uskyldige i fengsel i måneder og år. Tidligere kampsaker er at man nå skal kunne dømmes uten at man vet hvem som vitner mot en, såkalte tause vitner.

Dette er et eksempel på at veien til helvete er brolagt med gode forsetter. Man skal jo bare ta de skyldige, og beskytte folk mot forbrytere, er det som sies. Tanken er skremmende, og noen bør kvitte seg med Dørum.

Jeg personlig synes Dørum nå går så langt at noen, oppfordringen går til Unge Venstre, bør foreslå å ekskludere Dørum fra Venstre. Jeg er klar over at dette er hardt og vil bli slaktet. Alternativet er at Dørum slakter personvernet, om ingen sender klare nok signaler.

Mest lest

Arrangementer