Ukategorisert

På tide

Nå har regjeringen godkjent en søknad om offentlig støtte til opprettelsen av en muslimsk grunnskole, melder Aftenposten. Dette er på tide. Dersom det gis offentlig støtte til skoler, bør det være en selvfølge at muslimske skoler likebehandles med kristne.

En del skepsis vil nok melde seg. Denne er identisk med den kritikken som hedninger har reist mot en kristenn skole opp gjennom årene.

Problemet med slike støtteordninger er at de uansett medfører en vridning i retning et livssyn. Dette er en nødvendig konsekvens av skattebetalt tilbud. Eneste måten å unngå dette på er dersom det ikke skjer noen overføring mellom mennesker med ulike preferanser. Dette er selvsagt umulig i et offentlig system.

Det er imidlertid umulig dersom hver betaller for det tilbudet vedkommende ønsker helt direkte. Dette private alternativet er det beste. Men inntil dette blir en realitet, så får vi glede oss over større likebehandling som nå forhåpentligvis vokser frem.

Mest lest

Arrangementer