Ukategorisert

Konkurransetilsynet med overtramp

I Dagens Næringsliv kan vi lese hva slags resultater Konkurransetilsynets sin innsats kan føre til på det verste.

De har ødelagt muligheten for en handel verdt 842 millioner kroner. Grunnet en ransakelse på grunn av mistanke om et eller annet.

Et av problemene med et slikt tilsyn er at det ikke fungerer perfekt. Dette er et offentlig organ med alle de feil og mangler som ligger i dette. De har i tillegg en vanskelig jobb, de skal både kontrollere at priser ikke er for høye eller for lave. De skal være akkurat passe, og det er nå slik at det er det kun markedet som kan gi, altså ertilsynets oppgave umulig.

Mest lest

Arrangementer