Ukategorisert

Bedre å kutte

Et offentlig utvalg foreslår at det bevilges 1,3 milliarder kroner mer til studiefinansiering. Blant annet skal stipendandelen økes til 40 prosent.

Jeg antar at meningen er å gjøre det bedre å være student. La oss da vurdere dette rent økonomisk. Blir det billigere å være student, så vil vi få flere studenter. Gjør man det derimot dyrere å være student, blir det færre studenter. Spørsmålet er da om det i dag er for få eller for mange studenter.

Jeg tror ikke det er noen særlig tvil om at det i Norge i dag er alt for mange med høyere utdanning, og alt for mange som tar det. Dette varierer litt mellom ulike studieretninger riktignok, det er for mange statsvitere og for få informatikere. Generelt er det alt for mange. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor.

I en en årrekke er studenter blitt subsidiert kraftig av staten, bl.a. gjennom stipend og rentefrie studielån. Når man subsidierer noe, så får man mer av det. Noe av kostnadene ved å være student er derigjennom vippet over på andre, og de marginale studenter, har derfor valgt å studere istedenfor å jobbe.

Dette er dessverre skadelig, siden det er disse studentene man ikke har behov for. Det er disse som, for å generalisere, ikke burde være studenter, men burde gjort noe annet isteden. De som er særs kvalifiserte og med evner som skulle tilsi høyere studier, er ikke i denne gruppen.

Det riktige vil derfor ikke være å bedre studiefinansieringe, men å gjøre den vanskeligere. På den måten vil man få færre studenter, noe som vil være et skritt i riktig retning.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer