Ukategorisert

Riktig navn på svineriet!

Overformynderiet er navnet på et kommunalt organ. Det står godt til navnet, viser følgende artikkel i Dagbladet.

To brødre på 13 og 17 år har tjent 200 000 kr på aksjemarkedet. Dette har ført til at Overformynderiet har beslaglagt pengene. Det er forbudt for mennesker under 18 år å ha kontroll over mer enn 75 000 kr, og har tatt pengene i forvaring inntil de blir så gamle.

Dette er formynderi på det verste, de har umyndiggjort en familie og tatt fra dem råderetten over disse pengene. Det bør være en selvfølge at 17 år gamle mennesker bør få lov til å betjene pengene som de vil. Spesielt siden omgivelsene her er svært trygge, med en stabil familie med god økonomikontroll, er det uforståelig at Overformydneriet griper inn.

Kanskje på tid eå innse at dette er et foreldet organ, som bør avskaffes?

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer