Ukategorisert

Positiv boikott

«Det er trykkefrihet i dette landet, men ikke trykkeplikt», hevder Norsk Grafisk Forbund som for en gangs skyld har et positivt initiativ. I følge Nettavisen oppfordrer de til boikott av den planlagte nye avisen Fremtid som skal lages av Nasjonalalliansen.

Bak Nasjonalalliansen står nesten det som er av rasistiske svin; Hvit Valgallianse, Forente Nasjonalister, deler av Fedrelandspartiet, Norge mot Innvandring og Norges Patriotiske Enhetsparti. Det er skremmende at så mange nasjoalister begynner å samarbeide om et prosjekt.

Selvfølgelig bør disse få lov til å lage og gi ut sin avis, ytringsfrihet gjelder også for de med et forferdelig budskap. Man kan ikke bare ha ytringsfrihet for de som man liker. Samtidig er det slik at ingen har plikt til å hjelpe til med arbeidet deres, ethvert trykkeri kan si nei til deres forespørsel om trykking, og bør også gjøre det.

Men nå er heldigvis markedet med privat eiendomsrett svært fleksibelt. Det gir mye større mangfold enn det offentlige noen gang kan klare. Man vil derfor anta at Nasjonalalliansen klarer å utgi sin avis selv om de fleste boikotter dem. Dette viser styrken i privat ytringsfrihet; den skaper vanskeligheter for de som har mye ondt på hjertet, men hindrer dem ikke gjennom forbud.

Forskjellen fra det offentliges rolle er slående. Deres virkemidler ville vært et forbud mot at avisen skulle få startes. Samtidig så subsidierer staten andre moralsk tvilsomme prosjekter, f.eks. Friheten som avisen til Norges Kommunistiske Parti.

Mest lest

Arrangementer