Ukategorisert

Om å ta sukkertøy fra skolebarn

Vi blir stadig feitere! I hvert fall i gjennomsnitt. Nå lanserer Statens ernæringsråd drastiske tiltak for å stoppe denne epidemien.

Grunnen til dette er selvsagt at feite mennesker har større helseproblemer enn andre. Og så lenge det offentlige betaler for mennesker med helseproblemer gjennom sykehus eller gjennom ulike trygder, så øker dette det offentliges utgifter. For å hindre dette finnes det en måte som de benytter seg av: Formynderi. Begrunnelsen er at usunn livsstil koster samfunnet penger, og så lenge helsevesenet er offentlig, er i og for seg dette riktig. Noe som egentlig bare viser hvorfor staten også bør la være å drive med helsepolitikk.

Når det gjelder fedme skal ondet ta med roten. Barna skal hindres i å drikke brus og spise søtsaker og usunn mat. Blant tiltakene er å forby barna å forlate skoleområdet i skoletida. Hva er det da som skiller skole fra et rehabiliterende fengsel? Et annet tiltak er forbud mot bygging av kiosker og bensinstasjoner i skolers nærhet. Et tredje er å forby brus- og sjokoladeautomater.

Alle tiltakene er dårlige. Frihet til å bevege seg litt rundt er helt grunnleggende. Å sperre barn inne også utenfor skoletimene gir dem svært lite av det de trenger; nemlig ansvar for sitt eget liv. Og dette er noe av det viktigste unge mennesker egentlig burde lære. At handlinger har konsekvenser og at man må ta ansvaret for eget liv. Å fjerne alle farer fra barns nærhet kan være svært skadelig på sikt.

Når man i tillegg skal begynne å detaljstyre hvor man får lov å bygge kiosker, rammer man ikke bare barn og unge, men næringslivet og samfunnet generelt. Det finnes svært få ting som er så helseskadelig som offentlig styring av nøringslivet. Grunnen er at dette leder til fattigdom, og fakta viser at fattigdom er mye mer usunt en rikdom.

Mest lest

Arrangementer