Ukategorisert

Det er tusener av oss

Jeg er nestleder i FRIdemokratene. For tiden holder vi på med medlemsutsendelser. I den anledning jobber jeg med å skaffe til veie navn og adresser til liberalister som er potensielle medlemmer eller sympatisører.

Noe av det som overrasket meg er hvor mange jeg har funnet. Dette er spennende. For 30 år siden var det nesten ikke liberalister i Norge. På den tiden stod den politiske kampen mellom kommunister og kristenkonservative. Politikken var den gang preget av planøkonomiske løsninger.

Siden den gang har markedet fått en enorm renessanse. Nå er det markedsøkonomien som har troverdighet, ikke politisk styre. Men selv om en markedsøkonomi er nødvendig for et fritt samfunn, er det ikke tilstrekkelig. Det kreves mye mer, et gjennomtenkt helhetlig liberalt syn, der de ulike sidene henger på greip. Der mennesker får lov til å leve sitt liv som de selv vil, på alle livets områder.

Det som gleder meg er at det i løpet av de siste 30 årene ikke bare er skjedd en vridning i retning tro på markedet. Det er også blitt mange skikkelige liberalister. Det er helt sikkert tusener av oss i Norge, kanskje titusener. Det hadde ingen trodd for 30 år siden!

Mest lest

Arrangementer