Ukategorisert

Slavelønn

I Nettavisen kan vi lese at innsatte i Trøgstad kretsfengsel streiker fordi de ikke er fornøyd med lønnen.

De har arbeidsplikt og mottar 43 kroner dagen, men krever dette hevet til 55 kroner. Selvsagt har de rett i at 43 kroner er alt for lite, det gir helt gale signaler å la folk arbeide for en slik lønn. Det er ren slavelønn. Rett og slett fordi arbeidskraften deres er mer verdt.

I prinsippet har jeg ingenting imot at fanger tas fra nesten alt de tjener, såsant dette går som erstatning til ofrene for kostnader disse er medført. I den nevnte saken er det imidlertid ikke dette som mer tilfelle.

Det er snakk om at man i utgangspunktet gis en lønn som er skammelig lav. 6 kr timen gir også gale siganler, litt av vitsen med å jobbe må jo være å få en mulighet til å lære at det går an å skape seg et anstendig og bra liv gjennom arbeid istedenfor kriminalitet.

En god løsning er å heve lønnen opp på markedsnivå, for deretter å ta seg betalt for de tjenester fangene mottar. F.eks. mat, husleie o.s.v. På den måten kan man få en lønnsom situasjon der man lærer virkelighetens spill. For å få til dette kan det være en ide med konkurrende private fengsler. Da kan man benytte gode markedsmekanismer både til å senke de offentlige fengselsutgiftene samtidig som man forbereder innsatte på forholdene utenfor fengselet.

Dersom de får innprentet at 43 kr dagen, eller 55 kr for den saks skyld, er det man oppnår med vanlig arbeid 8 timer om dagen, så har man i hvert fall sendt helt gale signaler til disse menneskene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer