Ukategorisert

Trade – not Aid

Vårt Land melder at bistanden til utviklingsland øker igjen etter fem år med nedgang.

Ved siden av det moralsk forkastelige i å gi vekk andre folks penger, er det også praktiske grunner til at u-hjelp ikke er bra! Man kan ikke skape varig velstand ved hjelp av almisser.

Løsningen er frihandel. Vi i den rike del av verden bør fjerne alle tollbarrierer. Da vil fattige land få mulighet til å selge sine varer til oss og skape sin egen rikdom. Dette gir mye bedre resultater enn å stole på tilfeldig hjelp. Det gir også en helt annen selvfølelse.

Noen vil sikkert hevde at fattige land taper på slik handel. Dette er rett og slett feil. Teorien om komparative fortrinn viser helt klart at handel er lønnsomt for begge parter.

Mest lest

Arrangementer