Ukategorisert

Muslimer som offiserer

Per Ove Width som er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, har i Dagbladet i dag et usedvanlig dumt og intolerant utspill.

Han mener at muslimer setter Koranen over norsk lov og er dermed i utgangpunktet diskvalifisert som offiserer i det norske forsvaret. Maken til dumhet. Jeg tror ikke man skal lete lenge etter en muslim som kan bli en bra offiser i forsvaret.

Widths syn bygger på fordommer og uvitenhet. Fordommer mot muslimer og fremmedkulturelle mennesker. Denne holdningen er etter kommunismens fall kanskje den største trusselen mot individets frihet. At den kommer fra mennesker som tradisjonelt regnes som liberale på flere områder, er ekstra beklagelig.

Det bygger også på uvitenhet. Alle med litt kjennskap til religion, vet at kristendommen har samme holdning til at Bibelen står over norsk lov. I hvert fall de mest troende av kristne mennesker er av denne oppfatning. Det gjør ikke kristne til uegnet som offiserer, eller?

Kan legge til at Fremskrittspartiet Ungdom på sitt landsmøte i helgen vedtok at muslimske bønnerop ikke skulle tillates, i motsetning til kirkeklokker. Det er trist at denne en gang så liberale bastionen, nå er like intolerant som moderpartiet.

Mest lest

Arrangementer