Ukategorisert

Tåpelig likestilling

Likestillingsminister Valgerd Svarstad Haugland får motbør fra NHO for sitt utspill om at minst 40 prosent av medlemmer i diverse utvalg skal være fra hvert kjønn.

Vi skjønner godt NHOs argumenter. En slik ordning vil fungere svært dårlig for private bedrifter. Det er ille nok at dette skal gjelde offentlige og halvoffentlige råd, men at 25 prosent av medlemmene i børsnoterte styrer er vanvittig. De praktiske problemene er at det kan være vanskelig å finne kvalifiserte folk med en slik kjønnfordeling i små bedrifter. I et styre med 3 personer, må en være kvinner.

For det er nemlig slik at det ifølge Dagsavisen er kvinner hun ønsker det for. En ting er å innføre en kjønnsbasert lov i det hele tatt. Det er ekstra ille når man spesierer en enkelt favorisert gruppe.

Problemet stikker imidlertid dypere enn alle de praktiske problemer. Forslaget er dypt umoralsk, det representerer en forkastelig gruppetenkning der man vurderes og siles og plasseres ut fra en kollektiv gruppetilhørighet man ikke selv kan velge. Kjønnskvotering er moralsk sett likestilt med rasisme. Noen straffes for å tilhøre akkurat den gruppen. For det er jo det man ønsker; en mann kvoteres ut (for å få plass til en kvinne), kun ut fra at han er født som mann.

Greit nok at kvinner historisk sett er utsatt for mye diskriminering, men det er patetisk at en urett alltid må erstattes med motsatt type urett. Grunnen er rett og slett et kollektivistisk tankesett. Kollektivisme står i sterk motsetning til moralsk individualisme der hver enkelt vurderes ut fra sine egne kvaliteter og personlighet.

Vi har dessuten mistanke om at Valgerd innfører dette for å rette opp det image hun har fått p.g.a. kontanstøttesaken…

Mest lest

Arrangementer