Ukategorisert

Stakkars Oslo FrP

I går ble Dag Danielsen valgt yil ny formann i Oslo Fremskrittsparti. Han vant kampvoteringen mot Petter N. Myhre med 130 mot 69 stemmer. Oslo FrP er det mest tragiske utslaget på den degenereringen som har skjedd i partiet de siste 5-6 årene.

På begynnelsen av 90-tallet var Oslo FrP partiets mest liberale fylkeslag. Dengang ville det ikke vært utenkelig om årsmøtet hadde vedtatt et ønske om en mer liberal innvandringspolitikk. I dag derimot er fylkelaget et arnested for rasister og antiliberale holdninger.

Det kan være mange grunner til dette. En av grunnene er at Oslo nok var det fylkeslaget der flest medlemmer meldte seg ut etter partisplittelsen på Bolkesjø i 1994. En annen er at det er det fylket med mest konsentrert rasisme og fremmedfrykt. En tredje er at delegatfordelingen favoriserer de østlige lokallag, som tradisjonelt sett er minst liberale.

Uansett grunner så er det tragisk. Oslo FrP viser klart og tydelig hvorfor FrP aldri har sjansen til å bli et liberalt parti. Om det får mulighet til makt er imidlertid et helt annet spørsmål. Fremskrittspartiet nye sosialdemokratiske og kristenkonservative linje er mye mer attraktiv for andre partier enn det en skikkelig liberalisme er.

Jeg er imidlertid stadig forundret over at anstendige og ganske liberale mennesker som Petter N. Myhre fortsatt tror på partiet. De burde forstå at Oslo FrP aldri vil bli et parti der menneskeverd står sentralt og kampen for individets frihet prioriteres.

Mest lest

Arrangementer