Ukategorisert

Manglende troverdighet

Worldwatch Institute har utgitt sin nye rapport om Jordens tilstand. Som vanlig er den ikke til å stole på.

Jeg forundrer meg over hvorfor folk som stadig tar feil, fortsatt regnes som eksperter. Og på hvorfor deres feilaktige oppfatninger er det barn indoktrineres i skoleverket og folk leser i media.

Lester Brown har tatt feil før, og tar det igjen. Jordens tilstand blir bedre ikke verre. Barnedødeligheten går ned. Levealderen går opp. Ressurstilgangen øker. Luftkvaliteten over byer blir stadig bedre. Så godt som alt blir bedre med tanke på menneskers levestandard.

Dessverre er det ikke dette som presenteres. Når Nettavisen i dag bruker overskiften «Jorden dør…» så bidrar de til å spre feilaktig løgn. Og ikke nok med det, løgner som bidrar til dårligere levestandard for alle de som tror på dette.

Jeg jobber for tiden med en artikkel om hvordan befolkningsvekst ikke er en trussel mot vår vakre og sunne planet. Jeg skal tipse dere når den er klar.

Fikk lyst til å sitere Øystein Dahle som er styreformann i Worldwatch Institute Norden.» – Jo mer alvorligere problemene blir, jo mer synlige blir de jo. Nå når miljøutviklingen fortsatt går i feil retning skulle det bli lettere å mobilisere og engasjere folk til å finne løsninger.»

Det har han helt rett i. Hvis man får folk til å tro på sine løgner er det lettere å forføre folk med sine planøkonomiske løsninger.

Mest lest

Arrangementer