Ukategorisert

Gi gass?

Det er en overraskende sterk motstand mot gasskraftverk, selv om AP råkjører i saken.

Dette er merkelig siden de flest liker slike prestisjeprosjekter. Miljøargumentene er patetiske, de er av «la oss sitte på vår egen tua med blind for øynene og hodle oss for ørene»-typen. Greit nok om man ser på Norge helt uavhengig av verden med tanke på CO2-utslipp. Slik er det imidlertid ikke.

Alle med litt innsikt, vet at gass er den mest miljøvennlige typen av fossilt brensel. Dersom økt bruk av naturgass går på bekostning av kull eller olje, så er det en miljøforbedring. Alt tyder på at det vilk gjøre det, selv om økt tilgjengelighet av naturgass vils enke prisene med økt forbruk som resultat.

Og her tror jeg noe av kjernen ligger. Motstanderne av gasskraft er egentlig motstandere av økt forbruk. Deres tanker går i retning «stopp verden, jeg vil av». Dette er både utopisk og også farlig. Vi vil opprettholde vårt forbruk. Heldigvis vil jeg si, siden det er med på å gi større velstand, ikke bare til oss rike, men også til de fattige.

Skillet går mellom gasskraftmotstandere som vil ha miljøvern gjennom å slutte å leve sivilisert og vendre tilbake til naturen på den ene siden, og gasskrafttilhengere som vil løse miljøproblemer gjennom mer technical fix. Erfaring har vist at det er det siste som både virker og gir velstand.

Når dette er sagt, må jeg bare erklære meg som motstander av et offentlig bygd gasskraftverk. Politikere skal ikke blande seg bort i næringslivets virksomhet. La noen private gjøre det om de ønsker det, men hold det offentlige utenfor.

Mest lest

Arrangementer