Diverse, Magasin

Prinsippløse populister

Landsstyret i KrFU har vedtatt støtte til partnerskapsloven for homofile og lesbiske. KrFU-leder David Hansen mener til og med at de skal få lov til å adoptere barn.

Selvsagt er det gledelig at motstanden mot diskriminering av homofile blir mindre. Det kan selvsagt også påpekes at det er bra at folk blir litt klokere. Jeg hopper likevel i det og lager noen skår i gleden. Det er nemlig patetisk å se hvordan mennesker forandrer synspunkter i hytt og pine. Hvor forsvant argumentene mot partnerskap? Er det kun slik at man nå må akseptere noe man tidligere var mot fordi samfunnet har endret seg?

I så fall er det kun snakk om hjernedød konservatisme. At man aksepterer det fordi det nå er slik. Og stilt opp mot et rettighetsbasert argument om at folk har rett til å leve sitt eget liv uten seksuell diskriminering, faller konservatismen hardt til jorden.

Manglende prinsipiell tankegang er en trussel mot prinsipielt funderte rettigheter. Det er viktig med noen som tør å mene det man mener uavhengig av hva andre mener.

La meg da slå fast at jeg er motstander av partnerskapsloven, og har vært det siden den ble vedtatt. Grunnen er ganske enkelt at jeg mener at staten ikke har rett til å blande seg bort i folks samliv. Det er da galt å innføre nye reguleringer av folks privatliv, noe som partnerskapsloven gjør. Det naturlige ville være å fjerne lovgivning som gir ekteskapet en særstilling. Rett og slett overlate all ekteskapsinngåelse til private organisasjoner og kommersielle tiltak som f.eks. en privatisert statskirke.

Mest lest

Arrangementer