Ukategorisert

Vanvittig dom

I New York skjøt fire politimenn 41 skudd mot en ubevæpnet mann. 19 av skuddene traff og mannen ble drept. Nå er politimennene frifunnet for drap.

Saken viser på mange måter hvordan USA har degenerert og politiet har fått stadig større fullmakter i kampen mot kriminalitet. Det er på sin plass å minne om at kriminalitet ikke bør bekjempes med alle midler.

Nå har riktignok kriminaliteten i New Yoork sunket kraftig de siste årene, sannsynligvis mye på grunn av den nye Zero Tolerance-politikken. Den går i korthet ut på at man skal reagere raskt og hardt selv mot små forbrytelser. Tanken er at et knust vindu signaliserer at flere kan knuses. Derfor slås det hardt ned på små forbrytelser og man retter raskt opp i f.eks. hærverk mot vinduer.

Selv om dette selvsagt har sine fordeler. Det er et riktig signal å gi at ingen forbrytelser aksepteres. Dessverre kombineres dette med alt for vide fullmakter for politiet. De har i en rekke tilfeller brukt vold mot uskyldige mennesker. Den nevnte saken er den verste til nå.

Mennesker som setter 19 skudd i en ubevæpnet mann, bør ikke få lov til å gå fritt på gatene. Fortsatt bevæpnet og farlige. Mordere bør settes i fengsel!

Mest lest

Arrangementer