Ukategorisert

Likhet i frihet eller likhet i trelldom

Alexis de Tockeville skrev for omlag 150 år siden at det var mulig med to former for likhet. Likhet i frihet eller likhet i trelldom. Dette var assosiasjonen jeg fikk da jeg leste i Nettavisen at noen nå vil innføre verneplikt for kvinner også.

Utgangspunktet er at alle bør tjene landet. Nei, mennesker bør tjene seg selv, og sitt eget liv. Verneplikten er et onde, og da er ikke løsningen å innføre det for alle ut ifra en likhetsstandard. Den bør derimot nedbygges og fjernes for alle.

Når man først snakker om likestilling, så får jeg lyst til å kommentere et oppslag i Aftenposten. På grunn av en konkret sak skal det nå bli tillatt for kvinner å fryse ned eggceller. Tidligere har det vært lov for menn å fryse ned så mye sædceller de vil, nå får kvinner tilsvarende rett.

Dette er et mye bedre eksempel på likhet. Likhet i frihet!

Mest lest

Arrangementer