Ukategorisert

Udemokratisk?

Jeg satt og bladde igjennom en del gamle aviser før de skulle kastes. Da kom jeg over et oppslag der Stein Lillevolden i en demonstrasjon kalte FrP udemokratisk. Grunnen var at partiet «ikke verner om de svake gruppene, men maner til rasisme.»

For en gangs skyld fikk jeg lyst til å forsvare FrP, samt komme med et spark til Lillevolden & Co. For det første er påstanden om FrP unyansert, dernest er det horribelt å kalle partiet udemokratisk. Nå utsettes imidlertid FrP dessverre ofte for usaklig kritikk. «Dessverre» fordi alle bør vurderes ut fra det de reelt står for ikke for et feilaktig skremmebilde og fordi partiet tjener på usaklig hets, og at dette demper den kritikken som partiet ofte fortjener.

Lillevolden og resten av venstregeriljaen avslører seg ganske kraftig i det aktuelle sitatet. Legg merke til hvordan de definerer demokratisk. Dette er den gamle sosialistiske retorikken på ny, der sosialistisk diktatur defineres som demokratisk og regimer med valg der alle voksne får delta, defineres som udemokratiske.

At de gjør dette er ikke vanskelig å forstå. Sosialismen deler nasjonalsosialismens fanatiske uærlighet og vilje til å tilpasse virkeligheten til den viktige sak. Volden er deres virkemiddel og mennesker deres leire som skal formes til de riktige former.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer