Ukategorisert

Avskaff odelsretten

Jeg er odelsgutt. Det betyr at jeg har forkjøpsrett til en gård. Min onkel som er barnløs kan derfor ikke selge gården til andre enn meg uten min tillatelse.

Odelsretten er en gammel ordning. Tanken er at eiendommen tilhører slekten og ikke den enkelte selv. Ordningen er i seg selv krenkende overfor alle de som ikke har odelsrett. Den hindrer i tillegg eieren å selge til hvem han vil. Odelsretten bidrar også til å samle rikdom siden dete gjør det vanskelig å selge ut en eiendom i biter til ulike mennesker.

Min onkel ønsker å selge gården sin, og min yngre bror ønsker å kjøpe. I går var min bror i Oslo og spurte meg om jeg hadde noe imot at han gjorde dette, kanskje jeg ville bruke odelsretten min for å hindre dem. Jeg benektet selvsagt dette. Jeg har hverken lyst til å ha en gård eller lyst til å bruke en umoralsk ordning som odelsretten til å tilrane meg en gård.

Tiden er overmoden for å avskaffe denne ordningen. Jeg kan i den anledning nevne at det rundt 1860 var flertall for å avskaffe odelsretten ved avstemning i Stortinget, dessverre krever det grunnlovsendring som fordrer større flertall. Odelsretten bryter både med eiendomsretten og diskriminerer mennesker, den bør derfor avskaffes!

Mest lest

Arrangementer