Ukategorisert

Voldtekt og injurier

I Nettavisen kan vi lese at kvinner som anmelder voldtekt uten at den anklagede blir dømt, nå blir saksøkt for hundretusener for æreskrenkelser.

Denne saken har flere sider. En er at noen mener det skal bli lettere å få voldtektsforbrytere dømt, at man skal myke opp bevisbyrden. Dette er en svært farlig vei å gå. Det handler om rettsikkerhet. Uskyldige skal ikke dømmes, og det er verre at en uskyldig blir dømt enn at flere skyldige blir satt fri, selv i voldtektssaker.

På den andre siden er det ikke like bra at den som anmelder en slik sak og ikke vinner, skal dømmes. På den ene siden er det helt naturlig at taperen av rettssaker betaler de reelle kostnadene ved rettssaken. Hvem skal ellers betale det, skattebetalerne? Det er i hvert fall galt.

Så det er naturlig at kvinnen i så tilfelle betaler utgiftene i sakens anledning. Men på grunn av injurielovgivning er det i tillegg mulig å kreve erstatning for æreskrenkelser. Dette blir feil, for da må hun bevise at en voldtekt er skjedd. Det er noe galt med injurielovgivningen i denne saken.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
  Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
  I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.