Ukategorisert

Voldtekt og injurier

I Nettavisen kan vi lese at kvinner som anmelder voldtekt uten at den anklagede blir dømt, nå blir saksøkt for hundretusener for æreskrenkelser.

Denne saken har flere sider. En er at noen mener det skal bli lettere å få voldtektsforbrytere dømt, at man skal myke opp bevisbyrden. Dette er en svært farlig vei å gå. Det handler om rettsikkerhet. Uskyldige skal ikke dømmes, og det er verre at en uskyldig blir dømt enn at flere skyldige blir satt fri, selv i voldtektssaker.

På den andre siden er det ikke like bra at den som anmelder en slik sak og ikke vinner, skal dømmes. På den ene siden er det helt naturlig at taperen av rettssaker betaler de reelle kostnadene ved rettssaken. Hvem skal ellers betale det, skattebetalerne? Det er i hvert fall galt.

Så det er naturlig at kvinnen i så tilfelle betaler utgiftene i sakens anledning. Men på grunn av injurielovgivning er det i tillegg mulig å kreve erstatning for æreskrenkelser. Dette blir feil, for da må hun bevise at en voldtekt er skjedd. Det er noe galt med injurielovgivningen i denne saken.

Mest lest

Arrangementer