Ukategorisert

Konkurransevridning

I dagens utgave av Agderposten kan man lese om bowlinghaller i Arendal. Det er to stykker, Ringside Bowling eid av Magne Havnå og Arendal Bowling eid bl.a. av Aust-Agder Idrettskrets.

Disse er selvsagt i konkurranse og det er bare bra. Problemet er at Arendal Bowling nå har søkt om tildeling av tippemidler på 2,7 millioner for bl.a. å slette gjeld. Blir disse tildelt vil Arnedal Bowling få et konkurransefortrinn.

Siden tippemidlene i realiteten er statlige subsidier utgjør dette et problem. Man vrir konkurransen slik at Arendal Bowling vil få et overtak selv om Ringside Bowling kan være bedre. Dette er uheldig.

Grunnet forbud mot private lotterier er det knapt noen tvil om at dette er en offentlig subidiering, noe som er uheldig. Det bør ikke være statens oppgave å vri aktiviteter i en bestemt retning. Den nevnte sak er et eksempel på at en slik politikk også kan gå ut over noen. Staten gir og staten tar!

Mest lest

Arrangementer