Ukategorisert

Femte ferieuke til alle?

Vi kan lese at arbeidsminister Jørgen Kosmo ikke vil innføre en femte ferieuke for ale selv om NHO og LO ble enige om det. Fornuftig!

Jeg skal ikke ta stilling til om det er riktig med lengre ferie. Min personlige mening er at man bør ha lengst mulig ferie, det finnes mer stimulerende ting enn å jobbe.

Poenget er at dette er en privatsak. Det bør ikke være slik at dette skal bestemmes sentralt og likt for alle. Vi er ulike som mennesker. Det bør derfor tilpasses individuelt av hver enkelt når man ønsker å jobbe, hvor mange timer om dagen, hvor mange dager i uken og hvor mange uker i året. Det vil gi rom for et utall av løsninger, der hver enkelt kan få egne behov tilpasset.

Sentrale oppgjør plasserer alle i samme kategori og tar ikke nok hensyn til lokale ønsker, enten de er hos den enkelte bedrift eller hos den enkelte arbeidstaker. Sentral fastsettelse av slikt er ikke hensiktsmessig, og det bør bli slutt på det.

Hvor mange ferieuker man har, vil da variere. Vi får et samfunn med 6 timer og 10 timers arbeidsdager og 3 ukers og 6 ukers ferie. Og der alt er like naturlig. Herlig!

Mest lest

Arrangementer