Ukategorisert

Det kollektive vanvidd

Dagbladet melder at to doktorgradsstudenter anmelder Universitetet for å diskriminere menn.

Bakgrunnen er at Universitetet har valgt å opprette egne stillinger kun for kvinner. Dette diskriminerer menn. Vi synes saken deres er svært bra. Den kjønnsdiskriminerende politikken til Universitetet er en skam.

Det bør være en selvfølge at hver enkelt søker til en stilling vurderes på individuelt grunnlag ut ifra egne kvalifikasjoner. Ulike typer kjønnskvotering bryter med dette grunnleggende prinsippet. Fordi det er overvekt av menn, skal nye mannlige søkere få dårligere vilkår. Men nå er det jo slik at nye søkere til stillinger, er helt uskyldig i eventuelle feil ved tidligere tiders ansettelser. Hvorfor skal de da straffes?

Kampne mot rasisme og kjønnsdiskriminering er viktigere enn noen gang. I tidligere tider var det diskriminering av fargede (i USA) og kvinner. Istedenfor å innføre likhet, lar man nå diskrimineringen gå motsatt vei. Kamp mot rasisme og kjønnsdiskriminering er nemlig en kamp for individuelle vurderinger. En kamp mot det kollektive vanvidd.

Mest lest

Arrangementer