Ukategorisert

Fri bruk av fostervev

I Aftenposten kan vi lese at KrFs misliker sterkt at den nye helseministeren, Tore Tønne (Ap), har trukket Bondevik-regjeringens forslag om lovforbud mot bruk av celler og vev fra aborterte fostre til medisinske formål.

Trekkingen av forslaget er positivt. Rent generelt så er helseminister det mest spennende og positive elementet i den nye regjeringen, han virker lovende.

Selvsagt er det greit å utnytte aborterte fostere for alt de er verdt. Det er jo bare noe avfall som skal kastes uansett. Ut fra et resirkuleringsstandpunkt er det effektivt å utnytte dette best mulig.

Når det i tillegg har spesielle egneskaper som kan utnyttes, så er det positivt at dette brukes. I medisinsk forskning kan det være nyttig og da bør man kunne bruke det.

Mest lest

Arrangementer