Ukategorisert

Fylla har ikke skylda

Det er et oppslag i Dagbladet i dag om en som har fått redusert straff i en voldtektssak. Grunnen var at han var full da det skjedde og at de ikke trodde at han ville ha gjort det i edru tilstand.

Eller for å si det på en annen måte: Det var ikke hansskyld, det var alkoholens skyld. Dette føyer seg inn i eventyret om at det er «alle andres skyld enn kjeltringens at han ble en kjeltring». Man lister opp en lang liste med egentlige skyldige. Samfunnet, foreldrene, skolen eller alkoholens skyld. Da jeg var ung, var en eventyrfigur med navn Rambo den store syndebukken.

Problemet med dette er at det fritar mennesker for ansvaret for sine handlinger. Og har man ikke ansvar, hvorfor skal man da ha frihet? Løsningen er formynderi, noe vi ser tydelig når det gjelder alkohol.

Istedenfor å gjøre folk ansvarlige for sine handlinger når de drikker, skylder man på alkoholen. Og siden alkoholen fører til vold og bråk, må man jo forby friskjenking og regulere bruken. Sorry: Jeg har aldri sett sett to ølflasker som har slåss uten menneskelig hjelp!!! Det er alltid mennesker involvert!

Så man bør slutte å gi folk redusert straff dersom handlinger foretas i alkoholpåvirket tilstand. Fylla har ikke skylda!

Mest lest

Arrangementer