Forfatter: Lene Johansen

Slå ring kring det liberale samfunnet!

Det er på tide at liberale krefter, både på høgresida og venstresida, slår ring om eit liberalt samfunn. Det må begynne med at vi slår krefter om dei skeive venene våre. Vi må gjere det no. I denne regnbogemånaden. I år.

Liberalistane avlyser Holocaust-fornektar

Hans Eirik Olav har fornekta at Holocaust skjedde. Folk i liberalistmiljøet liker kryptopengar, mange har sterke meiningar om pengepolitikk, fleire av oss forstår at vi lever i ei verd der finansnæringa har fått uforholdsmessig mykje makt, men det betyr ikkje at vi skal være medreisande med alle andre i verda som gjer uttrykk for liknande meiningar.

K-ordet og Nasjonalmuseet

Brennpunktet er at nokon har våga å nytte ordet kolonialisme i samband med eit verk som er knytt til den norske nasjonalidentitetsdanninga. Ikkje berre det, men vedkommande er svensk!

Ubehaget i kulturen

Dei siste tre åra har den norske venstresida klart å lage heile tre bøker der hovudtemaet har vore Friedrich Hayek, Milton Friedman og fridomsrørsla. Liberaleren har laga bokmelding.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer