Ukategorisert

Avskaff streikeretten

Fra og med i dag er det streik over store deler av landet. Noen mennesker lammer store deler av samfunnet. Dette kan de gjøre fordi de er gitt et monopol på å utføre yrket sitt. Det er nemlig det som er streikerettens vesen. Man kan legge ned sitt arbeid og hindre andre i å utføre det

Selvsagt bør alle mennesker ha rett til frie forhandlinger om sin lønn og sine arbeidsvilkår. Denne retten kan de utøve sammen med mennesker med samme interesser i sine fagforeninger. Ingen skal tvinges til å akseptere vilkår som de ikke frivillig ønsker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Problemet oppstår ved konflikter. Da kan streikevåpenet tas i bruk. Dette betyr at folk kan legge ned arbeidet og samtidig beholde jobben sin. Likefullt kan de hindre arbeidsgiver i å ansette noen andre til å utføre det aktuelle arbeidet. Dette gir arbeidstakeren en monopolrett til jobben. Og i likhet med andre lovfestede monopoler er denne både urettferdig og ineffektiv.

Det er en selvfølge at en arbeidstaker kan slutte i en jobb og gå til en ny arbeidsgiver eller skape sin egen arbeidsplass. Dette er en naturlig del av en frivillig forhandling om arbeidskontrakter. Men denne retten bør være tosidig. Arbeidsgiver må også kunne bryte med en arbeider som ikke vil utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte. Streikeretten hindrer denne tosidige rettferdigheten.

Nå vil noen komme med standardargumentet om at man må beskytte arbeideren mot kapitalisten og at en avskaffelse av streikeretten betyr en svekkelse av arbeideres rettigheter. Å sette arbeider opp mot arbeidsgiver er en gammeldags og feilaktig kommunistisk ide som dessverre fortsatt har sine tilhengere. Disse to parter har tvert imot ofte felles interesser. Det er imidlertid riktig at avskaffelse av streikeretten tar fra arbeidstakeren dagens monopolisert arbeidsplass. Det er da også hensikten!

Det er andre enn arbeidsgiver som tjener på avskaffelse av den urettferdige streikeretten. Den man først og fremst bør tenke på er det mennesket som gjerne vil ha den aktuelle jobben, men som i dag forbys dette. Streikeretten forbyr dette mennesket å jobbe, noe som krenker hans rett til fritt å søke arbeid. Likeledes er det samfunnsøkonomisk svært skadelig å gi mennesker monopoler som gir dem muligheter til å lamme store deler av samfunnet.

Selv om den lovfestede streikeretten avskaffes, er det fortsatt mulig å opprette ordninger som ligner på dagens streikemuligheter gjennom frivillige forhandlinger. Men dette bør være en konsekvens av enighet mellom partene og ikke en lovfestet rett.

Mest lest

Arrangementer