Ukategorisert

Slå ned på pøbelen

Det har vært mange oppslag de siste dagene om streikevakter som med maktbruk har hindret mennesker å utføre jobben sin. Vi har et navn på folk som driver på på den måten: Pøbel.

De streikende hindrer gjennom sine handlinger arbeidsgiver i å ansatte nye mennesker til å gjøre jobben. Selv om den aktuelle loven bør fjernes, er dette inntil videre i hvert fall deres lovfestede rett. Mange streikende går imidlertid ennå lenger. De hindrer andre som ikke er fagorganiserte, i å få utført sin jobb.

Dette er rene pøbelstreker. Jeg kan derfor ikke annet enn å smile når jeg får høre at en streikevakt er blitt kjørt ned av en bil de ville hindre. Det er faktisk på tide å slå tilbake mot streikepøbelen.

Et virkemiddel for å svekke disse menneskene er å melde seg ut av LO for de som er medlem. Gjør det! Bli din egen sjef og kutt dine bånd til pøbelen!

Her er forresten en link til en artikkel om en streikeleder som mener at kun mord er verre enn streikebryteri. Han mener altså at det er bedre at en mann bruker dagen på å voldta kvinner enn å utføre et samfunnsnyttig arbeid.

Mest lest

Arrangementer