Ukategorisert

Cannabis-demonstrasjon

I går demonstrerte over tusen mennesker for legalisering av cannabis. I avisene kan vi lese at demonstrasjonen utviklet seg til et masseslagsmål med politiet etter at politiet arresterte en person for hasj-røyking.

Av en eller annen grunn får jeg en assosiasjon til den gamle Rambo-filmen «First Blood». «They did first blood». Eller oversatt til denne saken. Politiet startet bråket med sin opptreden. Det å arrestere en person som fredelig røyker hasj er et overgrep fra politiets side. For å si det på en annen måte: Politiet begynte!

Når det er sagt, så bør det poengteres at det neppe har noen særlig hensikt for saken å gå inn i et masseslagsmål med politiet. Det fremstiller neppe cannabis-saken i et positivt lys hos den jevne borger. Så rent taktisk var det ganske dumt. Spesielt siden den store filmingen på stedet tydet på presseoppslag uansett.

Et annet spørsmål er om det er moralsk riktig å gå til kamp mot politiet i slike tilfeller. Det er moralsk forsvarlig å hindre arrestasjonen av den stakkarslige hasj-røykeren. Politiets arrestering av vedkommende var et kriminelt overgrep, og man har rett til å beskytte seg mot kriminalitet.

Det at noen begår et overgrep legitimerer likevel ikke hemningsløs vold og masseslag. Et overgrep legitimerer ikke flere. Det å kaste stein og flasker i hytt og pine er atferd som ikke er legitim. Du har kun rett til å slå tilbake mot de menneskene som har begått overgrep tidligere.

Konklusjon: Det første motangrepet mot politiet og politibilen var legitimt. Om resten av slaget var det, må brytes ned på konkrete handlinger. Klokt og veloverveid var det imidlertid neppe, med tanke på å vinne sympati hos folk flest. Men det gir nok NORMAL mange nye medlemmer.

Mest lest

Arrangementer