Ukategorisert

Svalbard er paradis?

Hos TV2 kan vi lese at utlendingeloven ikke gjelder på Svalbard. Øygruppen er derfor blitt et fristed for asylsøkere som er nektet opphold i Norge.

Det er ingen passkontroll og eneste krav er at man klarer å livnære seg selv. Loven om sosial stønad gjelder heller ikke på Svalbard, så folk er avhengig av bolig og arbeid for å klare seg. Atter en gang har Svalbard vist hvor bra det er.

Jeg trodde Svalbard bare var et skatte- og avgiftsparadis, men nå dukker det opp nye fordeler. Hadde det ikke vært for klimaet og den geografiske plasseringen, så ville jeg flyttet dit selv.

Nå kan det jo også for balansens skyld nevnes at kullgruvene der oppe er kraftig subsidiert av norske myndigheter, men annet er vel ikke å forvente.

Det hadde vært spennende å få en del soner rundt forbi som ble drevet etter liberalistiske prinsipper. For eksempel et liberalistisk svar på Christiania der produktive mennesker og hippier kan leve sammen, fri fra statens skatter og inngrep i privatlivet.

Mest lest

Arrangementer