Ukategorisert

Positivt fra regjeringen

I dag la regjeringen frem revidert statsbudsjett. Du finner masse info om det her.

Nå har budsjettet selvsagt store svakheter, jeg ville laget det svært annerledes om jeg bestemte. Jeg har imidlertid lyst til å fokusere på en del positive kuttforslag.

Regjeringen foreslår blant annet å kutte i kontantstøtten, u-hjelpen, forsvaret og barnetrygden. Alle disse kuttene kan man rope hurra for. Det som er spennende er at de ikke er særlig populære hos den gamle regjeringen.

De borgerlige har et fanatisk forhold til forsvaret og det er bra at Ap tar initiativet til å redusere dette pengesluket.

De borgerlige mener også at det er det offentliges oppgave å subsidiere folks barn, og en reduksjon her er gledelig. Barn er ingen støtteberettiget funksjonshemning.

Forholdet som den gamle regjeringen hadde til u-hjelpen, tok lite hensyn til at u-hjelpen er bortkastete penger og ofte virker mot sin hensikt.

Så konklusjonen min er at AP i hvert fall på en god del områder er bedre enn sentrumsregjeringen vi hadde. Dette burde få de borgerlige til å tenke seg om og faktisk bli litt mer forsiktig med å bruke andre folks (skattebetalernes) penger. Nå er imidlertid Ap verre på andre områder da, men det får vi ta i en senere nyhetskommentar.

Mest lest

Arrangementer