Ukategorisert

Gi bøndene frihet

Ifølge Aftenposten krever bøndene en inntektsvekst på 9,6 prosent. Bøndene bør ikke få en krone i økte subsidier, de bør tvert imot få mye mindre. De bør imidlertid få frihet.

Bøndene er et av de verste eksemplene på hvordan staten ødelegger mennesker. Bøndene burde vært forkjempere for å stå på egne ben og klare seg selv. I stedet er de blitt redusert til en sutrende snyltergruppe.

Mye takket være det faktum at Senterpartiet i flere tiår har sittet på vippen på Stortinget, er landbrukspolitikken fullstendig ødelagt her i landet.

Bøndene mottar på den ene siden utrlig mye i subsidier. På den andre siden har de kvoter på hvor mye de får lov til å produsere. Dette er en gammeldags planøkonomisk løsning av dn verste sorten.

Istedenfor at hver enkelt bonde fikk lov til å drive så bra som han klarer, med påfølgende gode eller dårlige konsekvenser, er det nå forbudt å drive effekt. Og som kompensasjon må de ha subisideres av en annen verden.

Resultatet er at den frie norske bonden ikke lenger eksisterer. Nå er han en husmann for staten!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
    Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.