Ukategorisert

Dyrere bompenger i rushtiden

Vi kan lese i Aftenposten at den nye samferdselsministeren Terje Moe Gustavsen bekrefter at regjeringen vil foreslå økte bompenger i rushtiden.

Forslaget bør ønskes velkommen. Ut fra vanlige økonomiske prinsipper virker dette svært fornuftig. Det er naturlig med økte priser i perioder da veiene er overforbrukt. På den måten legges incentivene riktig med tanke på en effekt utnyttelse av veiene.

Rushtiden er delvis et produkt av den norske likhetstanken når det gjelder arbeidstid og livsstil. Vi skal liksom alle gjøre de samme tingene på samme tiden. Dersom mer av døgnet ble brukt, ville ting bli mer effektive.

Det er en del mennesker som tradisjonelt er positive til markedet som ikke liker bompenger. Jeg er ikke en av dem, jeg synes bompenger er veldig bra. På den måten er det den som faktisk bruker veien som betaler for den. Dette er måten det ville blitt gjort på dersom veiene var private. Nå ville det nok vært en mer effektiv innkreving av bompenger fra private sin side, men bompenger er en rettferdig måte å betale for veier på.

Motargumentet er selvsat at bilistene allerede betaler mer enn de mottar grunnet alle de andre avgiftene. Vel, om det er tilfellet, så bør man jobbe mot de andre avgiftene. Grunnen til at de hisser seg så opp over bompengene er imidlertid interessant.

Grunnen er at bompengene er en synlig betalingsmåte, i motsetning til nesten alle skatter og avgifter som er kamuflert slik at man ikke skal merke dem. Du merker hver krone du betaler i bompengeringen. Synlige avgifter er en fordel ut fra et liberalt perspektiv, fordi det øker folks sinne mot politikernes sugerør ned i folks lommebøker. Det er jo trist at en av de få synlige avgiftene faktisk er en av dem som er lette å legitimere, det er kanskje det som er grunnen til at den er synlig?

Mest lest

Arrangementer