Ukategorisert

De små tjener på kapitalisme

En av de mest utbredte fordommene er at det er de rike som tjener mest på kapitalismen. Dette er feil, det er først og fremst de små som er tjent med et fritt marked. I dagens Dagsavisen var det et leserbrev av Ivar Kristiansen som jeg gjerne vil sitere fra:

«EU har lesset torghandlerne ned med en masse krav slik som krav om innlagt vann, strøm og kjøleanlegg. En representant for torghandlerne sa at dette skjer på premisser lagt av storprodusentene og de store supermarkedene, som dermed blir kvitt konkurransen fra torghandlerne, der også mange er produsenter.»

Sitatet eksempliserer et veldig viktig poeng. At det er de store som klarer å påvirke myndighetene til å innføre nye reguleringer. Og at reguleringene ofte er spesialtilpasset for å fjerne konkurrenter.

Dette skyldes det enkle faktum at selv om fri konkurranse er til fordel for samfunnet som helhet og spesielt forbrukerne, så er de fleste produsenter tjent med at konkurrentene fjernes. Det er de store som har størst ressurser, det er de som kan påvirke politikerne.

Virkemiddelet som ofte brukes er standarder og papirmøller som de små ikke klarer å trenge igjennom. De store derimot har rutiner på dette og har råd til å ansette en advokat til å gjøre jobben.

Det er på tide å slå et slag for at kapitalismen først og fremst tjener småbedrifter og folk flest, og at de store og mektige ønsker seg reguleringer, forbud og korporativt politikerstyre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer