Ukategorisert

Skremmende skoleuniformer

I en artikkel i Aftenposten kan vi lese om forsøk med skoleuniformer.

Det mest skremmende er tankene fra barneombud Trond Waage som vil ha obligatorisk skoleuniform fordi det kommersielle trykket mot barn og ungdom er så massivt. Isteden skal alle være like. Jeg kommer på minst to tilfeller der tanken om uniformering står sterkt.

Det ene er i militæret, den fremste arena mot selvstendig tankegods. I militæret skal man blindt følge ordre istedenfor å tenke selv.

Det andre tilfellet er Maos folkedrakter i kommunistdiktaturet i Kina. Et totalitært samfunn med overgrep og massedød. Tanken var at alle skulle kunne være like og ikke skille seg ut. Resultatene så vi!

En slik behandling av folk er usmakelig og formyndersk. Den umyndiggjør mennesker, unge mennesker og deres foreldre. Den såkalte kommersialiseringen er bare det som faktisk er de flestes smak. Denne er ikke alltid god, saggebukser ser for jævlig ut! Men de er frivillig valgt. Fjerner man kommersialiseringen gjennom påbud, fjerner man også menneskers rett til å velge.

Det siste er kanskje noe av vitsen med skolen. Tradisjonelt har skolen vært et organ for indoktrinering. Læring av de riktige kunnskaper og holdninger. Skoleuniformer er en manifestering av dette foreldete synet. Barn er ikke like! De bør hverken lære de samme tingene eller kle seg på samme måte.

De trenger frihet, ansvar og ulikhet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer