Ukategorisert

Tåpelig EØS-diskriminering

I Agderposten i dag kan vi lese om en MS-syk dame som nektes den ønskede hjelp.

Grunnen er at legen hennes ikke får arbeidstillatelse til Norge. Han er nemlig fra Sri Lanka og ikke EØS-borger.

Det er ganske kvalmt hvordan man bruker et lovverk til å hindre syke mennesker best mulig behandling. Er det viktigere at personen som skal få en jobb er en hvit EØS-borger enn at vedkommende er den flinkeste og den pasienten ønsker? Det virker dessverre slik.

Det er positivt at det er ganske fri flyt av arbeidskraft innen EØS og EU. Det er imidlertid trist når det bygges opp en grense rundt Europa. En grense som både vi som bor her og arbeidssøkere fra andre verdensdeler taper på.

Det er i hvert fall resultatet når man kombinerer dårlige lover med bokstavtro og umenneskelige byråkrater i Utlendingsdirektoratet.

Mest lest

Arrangementer