Ukategorisert

Ulykker gir forbud

Formynderne er igjen på banen etter basehopperulykken. Jeg kan aldri huske en ulykke som ikke er fulgt opp av et ønske om et forbud eller en regulering fra et eller annet formyndermenneske.

Formyndertanken om at mennesker må beskyttes mot seg selv er svært utbredt. Dessverre! Den fører nemlig til en rekke forbud og restriksjoner som gjør livet mindre vellystig for de fleste av oss. Personlig hverken røyker, drikker eller røyker jeg. Jeg driver heller ikke med basehopping eller annen farlig sport. Til og med en helseprofet som meg blir rammet, siden jeg har en hang til usunn mat.

Det er flere problemer med formyndertanken. En er at den er et symptom på manglende respekt for ens medmennesker. Man frakjenner dem retten til selv å vurdere hva vedkommende vil gjøre med livet sitt. Slike bedrevitere bør feie for sin egen dør og la være å plage andre mennesker med sine fordommer og sine formyndertanker.

Et annet problem er den feilslutning at det går an å forby seg vekk fra all risiko. Og enda verre: tanken om at dette vil gi et bedre samfunn. Filmen Demolition Man viser på en glimrende måte hvor feil dette er. Det er umulig å fjerne all fare fra menneskers hverdag. Risiko og fare for en brå død er en naturlig del av menneskers liv. Hver enkelt må selv vurdere hvor store sjanser han eller hun vil ta. Så lenge en selv bærer konsekvensene av ens feilvurderinger eller uflaks, bør dette på ingen måte reguleres.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer