Ukategorisert

NSB – når konsekvenser mangler

Mye kan sies om NSB-saken, selskapet har åpenbart store problemer med litt av hvert for tiden. Jeg har imidlertid kun lyst til å komme med et lite poeng.

Når et privat firma gjør feil, har det konsekvenser. Tabber og tap av kunder har konsekvenser langt opp i lommeboken til både eiere, ledelse og ansatte. Hos NSB mangler langt på vei denne linken. Jeg tror dette er en medvirkende årsak til at NSB og andre offentlige tiltak drives så dårlig. De økonomiske incentivene er ikke riktige.

La meg kort ta et eksempel. Dersom politiet gjør en dårlig jobb, øker kriminaliteten. Dette får politikerne til å bevilge mer penger. Udyktighet belønnes altså økonomisk, er det rart at politiet gjør en dårlig jobb…

Mest lest

Arrangementer