Ukategorisert

Bra med kutt, men…

Forsvarspolitisk utvalg hr lagt frem sin innstilling. Aftenposten melder at representanter fra alle partier er enige om at forsvaret må bygges ned og omorganiseres.

Dette signalet er svært positivt. Pengene som brukes på forsvaret er i det store og det hele bortkastet. Det er imidlertid også grunn til litt skepsis til innstillingen.

Jeg merker meg spesielt at utvalget vil beholde verneplikten. Dette er et svært negativt signal, siden verneplikten er både umoralsk og praktisk tvilsom. Det virker som om det er tverrpolitisk enighet om at mennesker har plikt til å kaste bort et år av sitt liv – om nødvendig i indre Troms.

Kampen mot verneplikten er viktig, og den må trappes opp!

Mest lest

Arrangementer